Kraftigare skyfall vid molnkrockar och höga temperaturer

Tidigare studier har visat att en ökad temperatur intensifierar regntillfällen. Särskilt intressant är att kraftiga skyfall intensifieras mer än större vidsträckta regnområden. Detta är en av orsakerna till att skyfall beräknas bli kraftigare och återkomma oftare med framtida klimatförändringar. Men nu har forskare även upptäckt att kollisioner mellan moln spelar en viktig roll för att skapa kraftiga regnskurar. Läs mer

Dagvattenkurs med fokus på tillsyn 13 sept Katrineholm

Miljösamverkan Sörmland erbjuder, tillsammans med Dagvattenguiden, Ekolagen Miljöjuridik och WRS, en dagvattenkurs. Målgruppen är miljöinspektörer och syftet med kursen är att ge kunskap om hela kedjan från tidig planering till tillsyn av färdiga dagvattenanläggningar. Sista anmälningsdag 29 augusti! Läs mer

Gotland tänker om

Region_gotland_logoIngen har väl missat Gotlands vattenbrist under våren och sommaren? Den är nu alltmer akut och man har ansökt om att få sänka vattennivån i öns primära ytvattentäkt ytterligare 20 cm.

Avsaltning av havsvatten, stora tankbåtar och undervattenledningar från fastlandet är alla alternativ som har diskuterats för att säkerställa öns dricksvattenförsörjning. Men ett både hållbarare och energieffektivare alternativ är troligen att ta hand om dagvatten som en resurs för att höja grundvattennivåerna. Något som också kommer att visa sig i Gotlands dagvattenstrategi som kommer att antas runt årsskiftet.  Läs mer

Sveriges första skybrudsvej klar i Karlstad

karlstad-kommun-logoSågverksgatan, Karlstad. Där finner ni Sveriges första ”skybrudsvej”, alltså en särskilt utformad gata där ytvatten från kraftiga skyfall säkert avleds mot lågpunkter. Projektledare Per Eriksson från Karlstads kommun berättade redan på Vatten Avlopp Kretslopp i mars om detta projekt som är del av stadens klimatanpassning. Läs mer

Ny portal för översvämningshot från MSB

MSB-logoNu finns en mycket händig portal för översvämningshot som MSB har tagit fram. Här finns alla översvämningskarteringar som MSB har tagit fram. Det finns även hot- och riskkartor för 18 olika städer, samt specifika översvämningskarteringar för Torne älv, Göta älv och Mälaren. Totalt finns idag cirka 1000 mil vattendrag karterade efter MSBs och Räddningsverkets karteringsarbeten sedan 1998. I portalen går det både att ladda ner och titta på data. Detta för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete.  Läs mer

Ny regeringsutredning om miljötillsyn

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om ”Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner”. Målet med utredningen är att se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet.  Läs mer

Riksrevisionen lägger ner klimatgranskning

RiksrevisionenI höstas rapporterade Dagvattenguiden om att Riksrevisionen skulle inleda en granskning av kommuners klimatanpassning och förebyggande av översvämningar. Den lades senare ner. Tanken med granskningen var att utreda den komplicerade ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna, samt hur man ska kunna förebygga översvämningar för minska de ofta höga kostnader som följer. Enligt Riksrevisionen var den ursprungliga idén inte ”tillräckligt relevant”. Läs mer

Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?

Det korta svaret på den frågan är nej. I alla fall om en ska tro slutsatserna från BEST rapporten som har författats av Malmö stad och Ekologigruppen med finansiering från Boverket. De har undersökt hur begreppet ekosystemtjänster kan involveras i de beslut som fattas med plan- och bygglagen som grund.  Läs mer

Bibeln för hållbara dräneringssystem

susdrain_logoEtt värdefullt tillskott i Dagvattenguidens bibliotek har nu hittat in i den digitala bokhyllan. Den brittiska Susdrains manual om hållbara dräneringssystem är ett i princip heltäckande dokument med allt ifrån design, konstruktion, drift och underhåll av SuDS (Sustainable Drainage Systems).

Tillhörande manualen är även ett antal checklistor som behandlar olika anläggningars design, konstruktion och underhåll. Det är mycket den här typen av information som kommuner och andra utövare efterfrågar för att underlätta arbetet med dagvatten- och dräneringssytem.

Manualen hittar du här (för medlemmar).