Presentationer från Vatten Avlopp Kretslopp 2017

VAK-konferens-2017-268x300Först och främst ett stort tack till alla som deltog på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping 16-18 mars! Årets tema var Hållbar VA-teknik för stad och land. Du som var på plats hittar nu föreläsarnas presentationer från dagvattenseminariet på Vatten Avlopp Kretslopps hemsida:
Torsdag 16 mars
Fredag 17 mars

De 612 deltagarna på konferensen kom från 140 kommuner och bolag, 88 företag och branschorganisationer, 4 högskolor och 10 statliga myndigheter. I utställningen fanns 124 utställare från 47 företag. Några av dem fastnade på bild. Var du en av dem? Här hittar du konferensens bilder.

Vi vill även uppmana deltagare att besvara utvärderingen för att vi ska kunna göra nästa år ännu bättre! Läs mer

Täbys dagvattendammar vinner pris

Visingedammen

Visingedammen i Täby kommun

Täby kommun blev vinnare av Mälarens vattenpris 2017 för sina dagvattenanläggningar. Priset som länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Gotland står bakom delas ut till ”den verksamhet som på ett innovativt sätt bidragit till en förbättring av vattenkvaliteten i Mälaren.” Täby kommuns dagvattendammar har bland annat uppmärksammats här på Dagvattenguiden genom filmer i projektet Goda dagvattenexempel. Läs mer

Helsingborgs modell för skyfall och havsnivåhöjning

hbg logga blissI sitt arbete mot översvämningar har Helsingborg stad låtit göra en digital modell. Den visar var i centralorten översvämningsriskerna är som störst vid ett eventuellt skyfall eller havsnivåhöjning. Modellen är en del i stadens klimatanpassningsarbete där framtida utmaningar såsom ökad nederbörd, värmeböljor och stigande havsnivå ska hanteras. Genom att identifiera och klassificera olika riskområden kan staden ta fram lämpliga åtgärder samt bestämma deras prioritet. Läs mer om översvämningsmodellen här.

Här kan du läsa om hur Helsingborg arbetar med klimatanpassning.

Ny checklista från HaV för tillämpning av MKN för vatten

hav-logotyp-gra-svart-437x188pxNu har HaV tagit fram en checklista som ska ge stöd till dig som arbetar med tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Listan innehåller ett antal frågeställningar samt eventuella följdfrågor att utreda under handläggningen. Som koppling till frågeställningarna listas även relevanta regelverk och information om var underlag för bedömningen kan hittas.
Du hittar checklistan här (för medlemmar).

Fördjupningskurser dagvatten med fokus tillsyn

I maj håller VA-guiden två fördjupningskurser om tillsyn av dagvatten i Uppsala (3-4 maj) och Nässjö (17 maj). Efter önskemål från många miljöinspektörer erbjuder vi nu en tvådagarskurs där vi går in mer på djupet. Tvådagarskursen har i grunden samma innehåll som endagskursen men innehåller även fältbesök för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Kursen ger också en grundligare genomgång av reningsteknik och lagstiftning.

Inbjudan och program Uppsala 3-4 maj 2017 (pdf)
Inbjudan och program Nässjö 17 maj 2017 (pdf)

Här anmäler du dig till kurserna!

Stort EU-projekt ska ge bättre vatten

life_logga_416pxDen 1 januari 2017 började ett 7,5 år långt EU-projekt som bland annat har fokus att stödja kommunal vattenplanering och minska påverkan från näringsämnen och miljögifter på sjöar och vattendrag. Norra Östersjöns Vattendistrikt kommer att samordna de 35 olika parters som inkluderar både myndigheter, NGOs, företag och forskningsgrupper.  Läs mer

Genomsläpplig beläggning fördröjer dagvatten

logga_vakBjörn Schouenborg, seniorforskare på CBI Betonginstitutet, kommer till Vatten Avlopp Kretslopp. På dagvattenseminariet kommer han visa hur man använder stadens hårdgjorda ytor för att minimera risken för översvämningar. Björn kommer bl.a. beskriva vilka typer av genomsläpplig beläggning som finns, ge tips inför val av lösning samt visa några olika typkonstruktioner och dela med sig av erfarenheter från dessa. Aspekter som skötsel, kostnader och tester av systemen kommer också med. Utgångspunkten för föreläsningen är arbetet som gjorts inom det Vinnovaprojektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” Se hela konferensprogrammet

VA-guiden söker redaktör med dagvattenfokus

Vi söker nu ytterligare en redaktör till vårt kontor i Uppsala, med fokus på dagvatten och VA-planeringsfrågor.

I rollen som en av VA-guidens redaktörer bevakar du dagligen utvecklingen i branschen och förmedlar kunskap via våra webbplatser, nyhetsbrev och utbildningar/seminarier. Du är även vårt ansikte utåt och skapar goda kontakter och relationer med VA-Sverige. Välkommen med din ansökan!  Läs hela annonsen här

samarbete.jpg

Gatsopning minskar dagvattnets föroreningshalt

GrönNano_logoForskningsgruppen GrönNano har vid Luleås tekniska universitet undersökt större partiklars påverkan (t.ex. grus) på föroreningsmängden i dagvatten. Ofta ligger fokus på de mindre partiklarna som spolas ut till recipient men denna undersökning visar att även de partiklar som inte direkt transporteras vidare under regn ändå bidrar till föroreningsmängden i dagvatten. Därför jämfördes platser med och utan regelbunden gatsopning, vilket visade att gatsopning är en effektiv åtgärd för att minska föroreningsmängder i dagvatten från trafikerade ytor. Läs hela artikeln här (för medlemmar).

Regnbäddar som fungerar

KentFridell2logga_vakKent Fridell är specialist på grönblå systemlösningar för hållbar dagvattenhantering. Han har flera års erfarenhet av anläggning av regnbäddar. Kent kommer till Vatten Avlopp Kretslopp och berättar hur man utformar och dimensionerar regnbäddar på ett bra sätt. Viktiga aspekter som skötsel och underhåll lyfts också upp. Och vad kostar det egentligen? Kent delar med sig av sina erfarenheter från projekt på olika platser i Sverige. Se hela konferensprogrammet