Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare

taby_w500Är du som fastighetsägare medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har vad gäller att hantera dagvatten? Är du beredd på en översvämning på din egen tomt eller på gatan? I en ny broschyr ger Täby kommun tips på hur det går att förebygga dagvattenrelaterade problem samtidigt som dagvattnet kan nyttjas som en resurs. Läs mer

Direktsänt VA-seminarium med fokus dagvatten

Dagonat_loggaDet årliga VA-seminariet på LTU går av stapeln imorgon den 15 februari och har tema dagvatten. För de som inte kan vara på plats i Luleå finns det istället möjlighet att följa seminariet via direktsändning på webben. Läs mer

Betydande översvämningsrisk i 25 områden i Sverige

uppsala_fyrisan_w1000_klipptDen bedömningen gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport från januari 2018. Rapporten är ett led i MSB:s uppgift att, utifrån 4§ förordningen (2009:956), göra en preliminär bedömning av översvämningsrisker i landet. Läs mer

Kunskapsdialog om tydlighet i planbestämmelser

planbestammelser_bildexVad bör man tänka på vid utformningen av planbestämmelser och vad innebär PBL:s krav på tydlighet egentligen? Dessa frågor diskuteras i en av Boverkets kunskapsdialoger som lanserades i samband med de årliga PBL konferensdagarna i december 2017. Läs mer