Konferens om skydd mot översvämningar

Risken för skyfall ökar i takt med klimatförändringar och stigande temperaturer. Hur redo är du att agera och möta framtidens krav på beredskap? oversvamning-TIVälkommen till två utvecklande dagar för dig som arbetar med VA i kommunen och vill få verktyg för hur du kan hantera översvämningar bättre. Här får du lyssna till ledande experter och framgångsrika praktikfall från hela Sverige.

VA-guiden kommer finns på plats som utställare under konferensen. Läs mer

Vad vill du lära dig i höst?

Höstens program för konferenser, seminarier och utbildningar inom dagvatten börjar ta form. Kanske vill du lära dig mer om klimatanpassning eller skydd mot översvämningar? Kanske är du mer intresserad av dimensionering av VA-ledningar eller vill gå på VA-mässan i Jönköping? Eller kanske ladda upp inför konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som går av stapeln igen i Norrköping mars 2017.

Bildkollage_utbildningar

Ta en titt i Dagvattenguidens kalendarium för att planera höstens utbildningar (endast för medlemmar).

Kunskapsläget för dagvattenrening

LTUSom ett brev på posten kommer nu en kunskapssammanställning för dagvattenrening från Godecke Blecken på Dag&Nät, Luleå tekniska universitet. Tillsammans med andra forskare inom dagvattenområdet har han sammanställt svensk och internationell kunskap kring dagvattendammar, våtmarker, filtertekniker, svackdiken, översilningsytor, infiltrationsanläggningar, gröna tak samt avancerade reningsmetoder för lösta ämnen.  Läs mer

Tvåstegsdiken med miljöinvesteringsstöd

Jordbruksverket har gett ut en ny vägledning om tvåstegsdiken. Dikena kan användas för att fånga fosfor eller kväve, minska erosion, förbättra dräneringen eller öka den biologiska mångfalden. Läs mer

Miljöaspekter vid sedimenttömning av dagvattendamm

Sedimenttömning Långsjön - avvattningssäckar

Avvattningssäckar vid Långsjöns dagvattendamm. Foto: Hannes Öckerman, Dagvattenguiden.

Dagvattenguiden var på besök vid Långsjön dagvattendamm i Nacka kommun där en omfattande sedimenttömning pågår. Drygt 2 000 m3 sediment avlägsnas från dammen genom så kallad sugmuddring – en ”sedimentdammsugare” placerad på en flotte suger upp sediment som sedan flockas, avvattnas och transporteras till deponi.

Vilka miljöaspekter kommer in när dessa underhållsåtgärder utförs? Vad hade kunnat underlätta för underhåll vid anläggning av dammen? Och varför behövde Nacka kommun ansöka om polistillstånd? Läs mer i Dagvattenguidens bibliotek.

Sedimenttömning i Långsjön, Nacka (för medlemmar)

Trevlig ledighet!

Vi önskar alla våra medlemmar och besökare en glad sommar. Vi hoppas ni hinner ladda på batterierna och vila ut innan hösten sätter igång.

Sommarfoto-Norrkoping-webb

Mattias, Cia, Katarina, Emmelie, Björn, Elin, Astrid, Stina och Carina.

Checklistor för underhåll av dagvattenanläggningar

Anlagd dagvattendamm som kräver underhåll. Foto: WRS AB.

Anlagd dagvattendamm som kräver underhåll. Foto: WRS AB.

Ni kanske minns Godecke Bleckens presentation om underhåll av dagvattenanläggningar under Vatten Avlopp Kretslopp i mars? Nu har universitetslektorn vid LTU givit ut färska rekommendationer för drift och underhåll av tre typer av dagvattenanläggningar: infiltrationsanläggningar, dagvattendammar och biofilter/regnbäddar/växtbäddar. Informationsbladen med tillhörande checklistor kan läsas i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).

Översvämningar i nordvästra Skåne

I går eftermiddag (15 juni) skapade lokala åskskurar stora översvämningar i Bjuv, Åstorp och Hyllinge, ett par mil öster om Helsingborg i nordvästra Skåne. Åskskurarna rörde sig långsamt över orterna vilket skapade stora regnmängder med knappa 60 millimeter regn på tre timmar i Bjuv – ett regn med motsvarande 66 års återkomsttid.

oversvamning_Skane

Översvämning i nordvästra Skåne. Foto: TT

Ett hundratal villor översvämmades tillsammans med två köpcentra och självaste kommunhuset i Bjuv. Även vägar och viadukter fylldes med vattenmassor. På flera håll fick brandpersonal klä på sig överlevnadsdräkter för att nå fram till översvämmade fastigheter.  Läs mer