Trevlig ledighet!

Vi önskar alla våra medlemmar och besökare en glad sommar. Vi hoppas ni hinner ladda på batterierna och vila ut innan hösten sätter igång.

Sommarfoto-Norrkoping-webb

Mattias, Cia, Katarina, Emmelie, Björn, Elin, Astrid, Stina och Carina.

Checklistor för underhåll av dagvattenanläggningar

Anlagd dagvattendamm som kräver underhåll. Foto: WRS AB.

Anlagd dagvattendamm som kräver underhåll. Foto: WRS AB.

Ni kanske minns Godecke Bleckens presentation om underhåll av dagvattenanläggningar under Vatten Avlopp Kretslopp i mars? Nu har universitetslektorn vid LTU givit ut färska rekommendationer för drift och underhåll av tre typer av dagvattenanläggningar: infiltrationsanläggningar, dagvattendammar och biofilter/regnbäddar/växtbäddar. Informationsbladen med tillhörande checklistor kan läsas i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).

Översvämningar i nordvästra Skåne

I går eftermiddag (15 juni) skapade lokala åskskurar stora översvämningar i Bjuv, Åstorp och Hyllinge, ett par mil öster om Helsingborg i nordvästra Skåne. Åskskurarna rörde sig långsamt över orterna vilket skapade stora regnmängder med knappa 60 millimeter regn på tre timmar i Bjuv – ett regn med motsvarande 66 års återkomsttid.

oversvamning_Skane

Översvämning i nordvästra Skåne. Foto: TT

Ett hundratal villor översvämmades tillsammans med två köpcentra och självaste kommunhuset i Bjuv. Även vägar och viadukter fylldes med vattenmassor. På flera håll fick brandpersonal klä på sig överlevnadsdräkter för att nå fram till översvämmade fastigheter.  Läs mer

Tester av filtermaterial igång i Göteborg

Fullskaletester av filtermaterial har nu satts igång av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet (inom projekt Grön Nano) och Rent Dagvatten.

Testområdet i Göteborg. Bild: Erik Bick, Rent Dagvatten.

Utrustning i testområdet i Göteborg. Bild: Erik Bick, Rent Dagvatten.

Filtermaterialen ska utvärderas med avseende på avskiljning av organiska föroreningar i första hand. Även avskiljningsgraden för dagvattendammar kommer att undersökas.  Läs mer

Hur hanterar man dagvatten i en skatepark?

Oslo_dagvatten_skatebordparkHur dagvatten ska hanteras i en skatepark kanske inte är det första kommunalt VA-ansvariga eller entreprenörer funderar på. Men det är ändå en del i det dagvattenpussel som uppstår i städer och något man uppenbarligen har funderat på i Oslo kommun. Som många andra städer genomgår Oslo en förtätning vilket gör det nödvändigt att hantera dagvatten i öppna lösningar. Därför har kommunen tagit fram 15 faktablad om olika lösningar för dagvatten i städer med allt från permeabel beläggningssten till regnbäddar, anlagda översvämningsområden och dagvattenhantering i skateparker.

Läs faktabladen i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar). Där kan ni även ta del av Oslo kommuns dagvattenvägledning för exploatörer som liknar en dagvattenstrategi i mångt och mycket.

Omorganisation på Naturvårdsverket

Redan i januari meddelade Björn Risinger, GD, att Naturvårdsverket ska omorganisera. Nu börjar myndigheten sätta planen i verket och rekryterar tre nya avdelningschefer. Målet är att göra myndigheten mer öppen, enkel och mer fokuserad på miljökvalitetsmålen.

Hur anpassar vi oss till en blöt framtid?

Den frågan har nog många ställt sig allteftersom klimatförändringarna blir allt tydligare. En person som har funderat på detta lite extra är nog Bent C. Braskerud, chefsingenjör på Oslo Vatten och Avlopp med dagvattenfrågor som ansvarsområde.

Översvämningar i Skyllberg. Foto: arkiv, Dagvattenguiden.

Översvämningar i Skyllberg. Foto: arkiv, Dagvattenguiden.

Flertalet kraftiga skyfall med stora översvämningar har drabbat Norden de senaste åren. Hur bör man dimensionera för att minska konsekvenserna av dessa översvämningar? Intensiteten för ett 200-årsskyfall förväntas öka med 38 % i slutet av detta århundrade.

Hur kan vi integrera dagvattenlösningar i redan bebyggda områden? Vilken roll kan kommunen spela här? Hur kan man räkna på investeringar i grön infrastruktur som forskning pekar på kan ge stora vinster i form av förbättrad hälsa för människor och bättre möjligheter för biologisk mångfald? Dessa frågor med flera tas upp i Braskeruds artikel Anpassning till en blöt framtid (för medlemmar).

Inspiration från ”Dagvattensystem i tätort”

Den sista maj gick 4S Ledningsnäts VA-minimässa i mål i Bromma, Stockholm. Utställningens tema var ”Dagvattensystem i tätort” och bjöd på det senaste inom VA-teknik för dagvattenlösningar och dagvattensystem. Ett 15-tal utställare var där med allt från brunnsfilter, oljeavskiljare och översvämningsskydd till tekniska biofilteranläggningar. På frågan varför de var på plats uttryckte sig en utställare så här:

Det händer mycket nu på dagvattensidan. Vi ser också en tydlig övergång från att tidigare ha hanterat kvantitetsfrågor för dagvatten till en helhetshantering som även tar hänsyn till dagvattenkvalitet. Vi vill vara med så därför är vi här!

Besökare och utställare vid VA-minimässan i Bromma. Foto: Hannes Öckerman, Dagvattenguiden.

Besökare och utställare vid VA-minimässan i Bromma. Foto: Hannes Öckerman, Dagvattenguiden.

Självklart var även Dagvattenguiden på plats för att följa utvecklingen inom dagvatten-Sverige.  Läs mer