När är ett dike ett dike?

Ett dike_LaduvikenNär är ett dike ett dike – när är ett dike del av det allmänna dagvattennätet och när är det en recipient? Vad säger lagstiftningen och vem ska bekosta inrättande och underhåll? Vår expert försöker besvara denna komplexa fråga. Läs mer i biblioteket (för medlemmar).

International Conference on Urban Drainage

ICUD-2017Förra veckan pågick en stor dagvattenkonferens i Prag. Det var den 14:e gången sedan 1981 som IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) anordnar konferensen med målet att presentera de senaste framstegen inom dagvattenforskning. Läs mer

Fördjupningskurs med fokus tillsyn 8-9 nov!

Eftersom intresset är stort är vi glada att få presentera ännu en fördjupningskurs inom dagvatten med fokus på tillsyn! Under två dagar i Uppsala får deltagare fördjupa sig i hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. I kursen ingår även ett fältbesök för att att studera nya reningstekniker.

Inbjudan/program (pdf).
Här anmäler du dig till kursen!

Regeringen uppmärksammar vattenproblematiken

Grundvattenresurserna behöver kartläggas och dricksvattnet skyddas. Våtmarker ska anläggas och restaureras. Nu görs en offensiv för att skydda haven. Plast, läkemedel och näringsämnen ska inte förstöra våra hav. Skyddet av marina områden utökas. Östersjön och Västerhavet ska vara rena och friska hav.

– Citat från Regeringsförklaringen 12 september 2017. Läs mer

Nya resultat om mikroplast från konstgräsplaner

KonstgrasKonstgräsplaner har i en tidigare kartläggning pekats ut som den näst största kvantifierade källan för spridningen av mikroplast till svenska marina miljöer. En fullstor plan kan årligen fyllas på med 2-3 ton gummigranulat. Nu har resultaten från faktiska mikroplastprovtagningar i dräneringsvatten från två konstgräsplaner redovisats efter ett examensarbete.  Läs mer

Orkaner, översvämningar och detaljplaner

Orkanen Irma är på väg in mot Florida efter att ha passerat de karibiska öarna och lämnat stor förödelse bakom sig. Samtidigt försöker invånare i Houston, Texas, att återhämta sig efter Stormen Harvey som innebar att 1,2 meter regn föll under enbart ett dygn. Förödande översvämningar följde. Läs mer

Hur kan rätt beslut tas i dagvattenhanteringen?

Uppsala_University_logoDagvattenhanteringen i städer förändras. Traditionella rörsystem ersätts och kompletteras i många fall med mer lokala, öppna och gröna lösningar. Fler aktörer involveras och fler beslut behöver tas. Hur kan då ”rätt” beslut tas i planeringsstadiet? Det har undersökts i ett examensarbetet på Uppsala universitet, där ett verktyg togs fram för detta ändamål. Läs mer här (för medlemmar)

Vad behövs inom dagvattenplaneringen?

ChalmersU_black_rightGenom intervjuer och workshops har forskare vid Chalmers tekniska högskola försökt att sammanfatta hinder, utmaningar och problem som finns inom dagvattenplanering. De presenterar även de behov och åtgärder som skulle kunna förbättra planeringsprocessen. Läs mer om deras resultat här (för medlemmar).