Dagvattendammar effektiva barriärer mot spridning av mikroplaster

Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson.

Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson, Uppsala universitet.

I våras skrev vi om hur dagvatten är den främsta spridningsvägen för mikroplaster. Dagvattendammar anläggs ofta för att fördröja och rena dagvatten från föroreningar som näringsämnen, partiklar och tungmetaller. Nu har ett examensarbete vid Uppsala universitet visat att dagvattendammar även effektivt avskiljer mikroplaster. Avskiljningsgrader i de undersökta dammarna har legat på 90-99 %.
Läs hela reportaget här (för medlemmar).

Diskutera behovet av certifiering för dagvattenlösningar

Den 31 jan arrangeras den första workshopen inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar. Målgruppen är teknikleverantörer inom dagvattenområdet. En av de frågor som kommer att diskuteras är behovet av standardiserade test- och certifieringsmetoder för utvärdering av dagvattenlösningar. Dagvattenguiden deltar i detta forskningsprojekt och i workshopen, som  hålls i Göteborg. Mer information och möjlighet att anmäla dig här (pdf). Du som är teknikleverantör –ta chansen att berätta vad du tycker!

Konferensen Embrace the Water i juni nästa år

I Göteborg hålls nästa år den internationella konferensen Embrace the Water inom konceptet Cities of the Futures som IWA (the International Water Association) har arbetat fram. Konferensen samarrangeras med Göteborgs stad och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-14 juni 2017. Konferensen är tänkt att vara en transdisciplinär arena för att dela med sig och lära sig om hållbara och resilienta lösningar inom vattenplanering.

Nu pågår Call for abstracts och är öppen fram till 15 december. Läs mer i Dagvattenguidens kalendarium (för medlemmar).

Sida för översvämningar i hela världen

FloodList är en hemsida som rapporterar om de senaste översvämningarna runt om i världen. Genom dess arbete hoppas man kunna öka medvetenheten om riskerna för översvämning och den ödeläggelse som orsakas av det ökade antalet översvämningar. Hemsidan erhåller finansiering från Copernicus, ett EU-program för övervakning av jordens miljö. Här kommer du till FloodList.

Har din kommun lokala riktvärden för dagvatten?

Dagvatten_fororening_gata_Mortsjon_WRS

Förorening i dagvatten på lokal gata vid Mörtsjön. Foto: WRS AB.

Idag finns inga nationella riktvärden för föroreningshalter i dagvattnet. De stora variationerna i markanvändning, föroreningsbelastning och flöde gör det svårt att ta fram riktvärden som är applicerbara överallt. Dock har flertalet kommuner och andra lokala grupper tagit fram riktvärden som används på lokal nivå. Dessa kan variera beroende på recipientens känslighet Läs mer

Hur kan snöröjning bli miljövänligare?

Även om jag själv i skrivande stund befinner mig i de södra delarna av Sverige så har vintern, och med den snön, kommit till flera orter i Sverige. Nu ska forskare på Luleå tekniska universitet undersöka hur snöröjning kan bli mer miljövänlig. Idag dumpas fortfarande mycket snö i vattendrag och med den följer tungmetaller och andra föroreningar med.  Läs mer

Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år!

Dagvattenvåtmarkers långtidsfunktion har tidigare varit osäker. Ingen har utvärderat deras funktion över en längre period än 5-10 år och många utredningar är endast ögonblicksbilder. Men nu har en studie på Bäckaslövs dagvattenvåtmark i Växjö visat att våtmarken fungerar bättre efter knappt två decennier än när den togs i bruk! Läs mer här (för medlemmar)