Nytt Vinnova-projekt på LTU för banbrytande dagvattenlösningar

VINNWATER – Centre for Stormwater Management Solutions heter ett av åtta nya så kallade kompetenscentrum som Luleås tekniska universitet projektleder för forskning i världsklass om dagvatten. Projektet kommer att pågå i fem år och delfinansieras av Vinnova med 36 miljoner av totalt 110 miljoner kronor.

Visionen för VINNWATER är att ”utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.” 

Kompetenscentrumen är ett regeringsinitiativ för forskning inom viktiga områden för Sverige som ska föra ut ny teknik och kunskap via näringslivet och andra delar av samhället. De övriga sju kompetenscentrumen rör forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel. Förhoppningen med den nya satsningen på VINNWATER är att forskare tillsammans med företag och kommuner ska utveckla nya banbrytande dagvattenlösningar.

Projektledare kommer Maria Viklander på LTU att vara. Förutom LTU medverkar även följande parter i VINNWATER: Aarsleff Rörteknik AB, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, StormTac AB och Tyréns AB.

Läs mer om pågående dagvattenforskning (för medlemmar).

Av Hannes Öckerman 4 april 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.