Jordbruksmark som kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket_RGBIdag publicerade Jordbruksverket sin rapport för möjligheter att använda jordbruksmark som översvämningsytor. De fick under förra året regeringsuppdraget att undersöka potentialen att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda nedströms tätbebyggda områden.

Resultatet av studien visar att ytorna som behövs tar stora jordbruksarealer i anspråk och att möjligheterna därför är begränsade. Dock kan det finnas en större potential för åtgärden när det handlar om mindre avrinningsområden. Som ett nästa steg ska Jordbruksverket undersöka vilken påverkan på jordbruksmarken olika vattenhållande åtgärder har. En analys ska även göras för eventuella skadors kostnader i relation till den nytta åtgärderna kan ha.

Förutom att vara riktad mot regeringen är rapporten även tänkt som vägledning för de som vill räkna på vilka förutsättningar som finns för kontrollerade översvämningsytor i specifika fall.

Hela rapporten finns i biblioteket (för medlemmar).

Av Robert Jönsson 3 maj 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.