Vem har ansvaret?

SOU_logoDet heter den rapport som Klimatanpassningsutredningen har resulterat i. Utredningen initierades av regeringen 2015 och i den har ett stort fokus legat på dagvattenhantering. Dagens ansvarsfördelning mellan stat, kommun och fastighetsägare angående klimateffekter har utretts, liksom behovet av lagändringar i PBL och vattentjänstlagen.

Här kan du läsa en kortare sammanfattning och hela rapporten (för medlemmar).

Av Robert Jönsson 20 juni 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.