Checklistor för dagvattenutredningar

Logga_dv-utredningar_reportageDet är mycket som ska tas hänsyn till i dagvattenutredningar. Flöden, föroreningar, höjdsättning, klimatförändringar, flödesvägar, riktlinjer, miljökvalitetsnormer, geoteknik, grundvatten och mycket annat. Det kan underlätta som beställare (och som utförare) att ha en checklista som anger vad som förväntas ingå en en utredning. Nu har vi sammanställt ett antal kommuners olika checklistor och resultatet hittar du här (för medlemmar).

Av Hannes Öckerman 1 augusti 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.