NV ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och ett steg i uppdraget att ta fram en strategi med insatser, ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar för skydd och restaurering av våtmarker. Läs mer på regeringens hemsida.

Av Hannes Öckerman 16 augusti 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.