Hur motverkas tillväxt av alger i en dagvattendamm?

Dagvatten är ofta näringsrikt och innehåller ämnen som stimulerar tillväxt i exempelvis dagvattendammar. Alger och andra arter kan ofta upplevas som negativa ur upplevelsesynpunkt. Finns det något sätt att motverka tillväxt i dagvattendammar som en vill ska vara estetiskt tilltalande? Läs expertsvaret i biblioteket (för medlemmar).

Av Hannes Öckerman 22 augusti 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.