Hur kan rätt beslut tas i dagvattenhanteringen?

Uppsala_University_logoDagvattenhanteringen i städer förändras. Traditionella rörsystem ersätts och kompletteras i många fall med mer lokala, öppna och gröna lösningar. Fler aktörer involveras och fler beslut behöver tas. Hur kan då ”rätt” beslut tas i planeringsstadiet? Det har undersökts i ett examensarbetet på Uppsala universitet, där ett verktyg togs fram för detta ändamål. Läs mer här (för medlemmar)

Av Hannes Öckerman 5 september 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.