Nya resultat om mikroplast från konstgräsplaner

KonstgrasKonstgräsplaner har i en tidigare kartläggning pekats ut som den näst största kvantifierade källan för spridningen av mikroplast till svenska marina miljöer. En fullstor plan kan årligen fyllas på med 2-3 ton gummigranulat. Nu har resultaten från faktiska mikroplastprovtagningar i dräneringsvatten från två konstgräsplaner redovisats efter ett examensarbete. Dessa pekar på att just infiltration genom planen enbart bidrar till ytterst låga utsläpp. Avrinning till exempelvis öppna brunnar pekas ut som mer trolig spridningsväg för att det granulat som försvinner från planerna ska kunna nå recipienter. I rapporten föreslås olika åtgärder för att hindra spridningen.

Läs studien här (för medlemmar)

Läs kartläggningen av svenska källor och spridningsvägar här (för medlemmar)

Av Robert Jönsson 11 september 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.