Finns risk för näringsläckage vid gödsling av skelettjordar?

I takt med att städer förtätas anläggs skelettjordar och andra växtbaserade dagvattenlösningar för att klara miljökraven för dagvatten. I många fall gödslas dessa i etableringsskedet. Finns det då någon risk för betydande näringsläckage? Eller är förlusterna försumbara? Läs expertsvaret i biblioteket (för medlemmar).

Av Hannes Öckerman 12 september 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.