430 regnbäddar i Columbus

Växtbädd_Malmö_2För att minska problemen med bräddningar i spillvattennätet i Columbus, USA, pågår projektet Blueprint Columbus. Staden spenderar 1,8 miljarder dollar på att bland annat anlägga 430 regnbäddar under en tjugoårsperiod. Bäddarna är designade så att de hinner tömmas under 48 timmar. Enligt stadens hållbarhetskontor ska källaröversvämningar redan ha minskat med 64 procent och översvämmade gatubrunnar med 72 procent där regnbäddar hittills har anlagts. Projektet har fått ett blandat mottagande bland invånarna. En del är missnöjda för att regnbäddarna tar upp gatuplats och tycker att de verkar farliga, medan andra gillar att de kan få ner trafikens hastighet.

Läs mer:

Av Robert Jönsson 2 november 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.