Hur anpassas va-systemen när städerna växer och förtätas?

IMG_0013 Den 17-18 oktober 2017 bjöd Föreningen Vatten in till ett seminarium om hur våra va-system ska hinna med att anpassas i takt med att städerna fortsätter att växa och förtätas. Målet med seminariet var att med hjälp av erfarenhetsåterföring visa på vikten av planering för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden. 

Dagarna innehöll en rad intressanta föreläsningar från både privata och kommunala aktörer. Seminariet toppades med ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden där exempel på bra och mindre bra fungerande dagvattenlösningar förevisades. VA-guidens redaktör Vilhelm Feltelius sammanfattar ett antal av seminariets föreläsningar och återger även några personliga reflektioner från sitt deltagande.

Läs referatet här (endast för medlemmar)

Av Vilhelm Feltelius 14 november 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.