Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län – en kunskapsbank och inspirationskälla!

godaexempel_hemsida

Du har väl inte missat Dagvattenguidens hemsida Goda exempel på dagvattenlösningar?

På hemsidan serveras ett smörgåsbord av exempel på dagvattenanläggningar i Stockholms län som ska inspirera till väl anlagda och skötta anläggningar i framtiden. Exemplen innefattar allt från LOD-lösningar (permeabla ytor, växtbäddar, gröna tak, skelettjordar m.m.) till end-of-pipe-lösningar (dammar eller motsvarande). Geografiskt sett är de spridda från Norrtälje till Södertälje.

Dessutom finner du två kortare filmer som fokuserar på dagvattendammar: hur de kan utformas, dimensioneras och skötas samt vilka mervärden och ekosystemtjänster som kan skapas i samband med anläggning av dagvattendammar.

Informationen är fri för alla och kan nås via menyfältet till vänster eller genom att klicka här.

 

Av Vilhelm Feltelius 21 november 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.