Boverkets webbseminarium om klimatpåverkan och klimatanpassning i översiktsplanen

og-boverketDen 30 november anordnade Boverket ett webbseminarium om hur kommunen kan arbeta med klimatpåverkan och klimatanpassning. Seminariet riktar sig enligt Boverket främst till kommunala planhandläggare och planerare inom andra samhällsområden samt länsstyrelsens och regionernas planerare.

I seminariet ges bland annat tips på hur det går att jobba strategiskt med klimatanpassning med hjälp av översiktsplanen. Arbetet med klimatanpassning bör alltid påbörjas i ett tidigt skede och ske utifrån ett långsiktigt tidsperspektiv. Viktigt är också att tydliga ställningstaganden görs vad gäller hur klimatrelaterade risker ska hanteras och att dessa risker förankras politiskt. Med hjälp av översiktsplanen kan klimatanpassning hanteras genom att exempelvis peka ut lämpliga utbyggnadsområden, identifiera riskområden för översvämning och reservera ytor för anpassningsåtgärder.

Seminariet ger även exempel på hur kommuner aktivt arbetar med klimatanpassning i översiktsplanen. Botkyrka kommun har integrerat klimataspekterna i översiktsplanen genom att fokusera på var det är lämpligt respektive olämpligt att bygga. Kommunen har identifierat transporter som den största bidragande orsaken till kommunens utsläpp och arbetar därför aktivt med att lokalisera nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Ett sådant exempel är punkthusen i stadsdelen Alby som placerats rakt ovanför tunnelbanan.

I Ronneby kommun har klimataspekterna hanterats i översiktsplanen utifrån två aspekter: motverka klimatanpassning genom att minska klimatpåverkan samt att anpassa samhället till de förväntade klimatförändringarna. Som exempel på åtgärd har kommunen har tagit fram en vattenträdgård som fungerar som en park vid torrväder och som kan översvämmas vid kraftiga skyfall.

Du hittar hela webbseminariet på Boverkets hemsida.

Boverket har också tagit fram en vägledning om översiktsplanering för en positiv klimatpåverkan. I vägledningen beskrivs hur man arbetar processuellt med klimatpåverkan. Myndigheten arbetar nu även med att ta fram en vägledning om klimatanpassning. Den sistnämnda vägledningen ska vara ett stöd till planhandläggare gällande hur effekterna av det förändrade klimatet kan hanteras i planeringsprocessen för översiktsplanen.

Du hittar vägledningen på Boverkets hemsida PBL kunskapsbanken.

 

Av Vilhelm Feltelius 4 december 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.