Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

IMG_0055Är du intresserad av att lära dig om hur gröna tak och gröna gårdar utformas för att fördröja och rena dagvatten samtidigt som att vegetationens behov tillgodoses? Behöver du kunskap om beräkningsmetodiken bakom Stockholm stads åtgärdsnivå för att dimensionera anläggningar?

Då är Dagvattenguidens nya utbildning någonting för dig!

Under utbildningsdagen besvaras frågor såsom:

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall?

Målgruppen är konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer.

Datum: 15 februari 2018
Tid: 08:30–17:00
Plats: Saturnus Konferens Slussen Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm (länk till karta)
Sista anmälningsdag: 17 januari 2018
Avgift:
 3900 kr, exkl. moms för medlemmar i dagvattenguiden. Icke medlem 4800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Arrangör: VA-guiden AB
018-10 48 12

Du hittar mer information och anmäler dig till utbildningen här.

Av Vilhelm Feltelius 13 december 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.