Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga?

writing_expertsvar_w1000En av våra experter, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik AB, utgår i från en dom i Mark- och Miljööverdomstolen för att besvara denna fråga. Du hittar expertsvaret i vårt bibliotek (för medlemmar).

Av Vilhelm Feltelius 2 januari 2018

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.