Fastighetsägare på Gotland måste vara beredda på både torka och översvämning

hobugsgubben_w1000Framtidens klimatförändringar kommer att innebära ett mer varierat väder där torka och skyfall blir vanligare. Länsstyrelsen på Gotland anser att det är viktigt att fastighetsägare vet vilket ansvar man har att skydda sig och sin egendom från översvämningar.

Länsstyrelsen har därför tagit fram en informationsfolder som beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den enskilda fastighetsägaren, kommunen och staten vad gäller att hantera och förebygga skador på egendom till följd av översvämningar, ras, skred eller erosion. Du hittar foldern här.

 

Av Vilhelm Feltelius 15 januari 2018

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.