Betydande översvämningsrisk i 25 områden i Sverige

uppsala_fyrisan_w1000_klipptDen bedömningen gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport från januari 2018. Rapporten är ett led i MSB:s uppgift att, utifrån 4§ förordningen (2009:956), göra en preliminär bedömning av översvämningsrisker i landet.

Arbetet med översvämningsbedömningar har delats in i två cykler och pågått mellan 2011, då den första preliminära bedömningen gjordes, till 2017 då ytterligare en översyn av områden med betydande översvämningsrisk utfördes. I den senare cykeln (cykel 2) baserades bedömningen på klimatanpassade flöden och ny höjddata. Även risken för kustöversvämningar inkluderades i analysen.

Finns din stad med bland de 25 områden som bedömts ha betydande översvämningsrisk? Ta reda på det genom att läsa rapporten i vårt bibliotek (för medlemmar).

Av Vilhelm Feltelius 2 februari 2018

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.