Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare

taby_w500Är du som fastighetsägare medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har vad gäller att hantera dagvatten? Är du beredd på en översvämning på din egen tomt eller på gatan? I en ny broschyr ges tips på hur det går att förebygga dagvattenrelaterade problem samtidigt som dagvattnet kan nyttjas som en resurs.

Det är Oxunda vattensamverkan som skrivit och tagit fram broschyren med syftet att informera och utbilda allmänheten så att de kan skapa enkla och bra lokala lösningar för dagvattenhantering på sina egna fastigheter. Lösningar som skapar nytta såväl för miljön och oss som kommun, som för fastighetsägarna själva.

Broschyren ger en introduktion om vad dagvatten är och varför det är viktigt att hantera dagvattnet. Därefter följer ett flertal olika råd och förslag på hur du som fastighetsägare skyddar ditt hus mot översvämning och fuktskador, infiltrerar och fördröjer dagvatten, undviker att smutsa ner dagvattnet m.m. Broschyren avslutas med ett resonemang kring ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren, VA-huvudmannen och kommunen.

Du hittar broschyren här (för medlemmar) eller på kommunens hemsida.

Av Vilhelm Feltelius 15 februari 2018

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.