Ny studie om långsiktig funktion hos dagvattendammar

Hamre-IP-damm_w500Dagvattendammar är en vanligt förekommande anläggning i Sverige för att fördröja och rena dagvatten. Men hur ser den långsiktiga funktionen ut i en dagvattendamm och vad är viktigt att tänka på vid utformningen för att uppnå en god rening och fördröjning?

I denna studie har ett antal kommunala dagvattendammar i flera svenska kommuner studerats för att försöka besvara dessa frågeställningar. De valda dammarna skilde sig åt vad gäller driftförhållanden, klimatförhållanden, storlek samt belastning. Läs mer i biblioteket (för medlemmar).

Av Vilhelm Feltelius 19 februari 2018

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.