Anmälan utbildning

Välkommen till anmälningssidan för VA-guidens utbildningar inom dagvatten. Här lägger vi upp anmälningsformulär för aktuella kursen som vi anordnar.

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

8-9 november 2017, Uppsala

Inbjudan/program (pdf)
Sista anmälningsdag 30:e oktober.

Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker. Ett fältbesök ingår i utbildningen för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter.