Anmälan utbildning

Välkommen till anmälningssidan för VA-guidens utbildningar inom dagvatten. Här lägger vi upp anmälningsformulär för aktuella kursen som vi anordnar.

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn

8-9 november 2017, Uppsala

Inbjudan/program (pdf)

Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker. Ett fältbesök ingår i utbildningen för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter.

Kostnad: 6400 kr exkl. moms för Dagvattenguidens medlemmar. Ej medlem 7800 kr exkl. moms.

Anmäl dig här till VA-guidens tvådagarsutbildning "Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn" i Uppsala, den 8-9 november. Sista anmälningsdag är 18 oktober.

För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Skickar