Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Dagvattenguiden!

För vem?
Dagvattenguiden riktar sig till yrkesverksamma inom branschen: plan-, hus- och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, tekniska konsulter, tillverkare, projektörer, byggnadsingenjörer och tjänstemän inom kommunala förvaltningar för teknik, samhällsbyggnad och miljö- & hälsoskydd samt inom regionala och nationella myndigheter.

Se vår prislista eller fyll i formuläret, för att få en offert för just din kommun eller bolag.

Medlemskap i dagvattenguiden
Kan tecknas av organisationer: företag, kommuner, universitet m.fl. Alla personer i er organisation som vill får ett personligt login till medlemssidorna på Dagvattenguiden och tillgång till:

 • Biblioteket med över 500 dagvattenrapporter
 • Reportageserie om dagvattenprojekt
 • Medlemsutskick och Nyhetsbrev
 • Expertpanelens frågor och svar
 • Erfarenhetsutbyte
 • Medlemsrabatt på våra workshops/studiebesök (2-4 tillfällen per år)
 • Fråga Experten: ställ dina frågor till vår expertpanel
 • Rådgivning per telefon, ett samtal per organisation och år, max 2 timmar

Som medlem i två av våra guider innehar du 10 % rabatt/guide och år, så kallat silvermedlemskap. Vid guldmedlemskap får du 20 % rabatt/guide och år när du är medlem i alla tre av våra guider.


Webbmedlem
Webbmedlemskapet är skapat för att möjliggöra även för små företag att bli medlemmar, och det kan inte tecknas av kommuner eller kommunala bolag. Webbmedlemskapet gäller endast för en person, som får ett personligt login till medlemssidorna på Dagvattenguiden och tillgång till:

 • Biblioteket med över 500 dagvattenrapporter
 • Reportageserie om dagvattenprojekt
 • Medlemsutskick och Nyhetsbrev
 • Expertpanelens svar
 • Erfarenhetsutbyte
 • Medlemsrabatt på våra workshops/studiebesök (2-4 tillfällen per år)

Dagvattenguiden drivs av VA-guiden, som även driver avloppsguiden och VA-planeringsguiden. Dagvattenguiden finansieras av medlemsavgifter och branschannonser. Läs vår informationsbroschyr om alla guiderna (pdf)

Kontakta oss om du har frågor!