Om Dagvattenguiden

Dagvattenguiden är en samlingsplats för kunskap och information om dagvatten och dagvattenhantering.

Här på dagvattenguiden hittar du en omfattande kunskapsdatabas; Biblioteketet. I Biblioteket har du bl.a. tillgång till

  • publikationer
  • forskningsrapporter
  • expertsvar
  • bevakning av domar
  • reportage
  • föredragsmaterial

För att komma in i Biblioteket måste du vara medlem. Se mer information under Bli medlem.

Dagvattenguiden innehåller även produkter, tillverkare och leverantörer av allt från sedumtak till vägtrummor. Vår produktdatabas fokuserar på dagvattenprodukter, vilket hjälper dig att snabbt hitta rätt. Se ”Sök Produkt/Tjänst”.

Dagvattenguiden har också ett gratis nyhetsbrev med information om ny kunskap, nya produkter, seminarier m.m.
Anmäl dig här

Syftet med dagvattenguiden är att bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering genom att förmedla aktuell kunskap och goda erfarenheter. Vår målsättning är att dagvattenguiden ska bli ett forum för hela dagvattenbranschen och vara en pådrivare av utvecklingen. Dagvattenguiden byggs hela tiden ut med mer information och tjänster.

Dagvattenguiden grundades 2010 och ägs av VA-guiden AB.