Krav om fördröjning av 100-års regn juridiskt möjlig?

drainage_pipe_ditch_w1000Är det lämpligt och ens juridiskt möjligt att kräva fördröjning av ett 100-års regn inom en fastighet? Vad gäller när kommunen äger marken?

Vår juridiska expert Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik försöker att reda ut dessa frågor som rör ett område med naturmark som nu ska bebyggas. Läs svaret här (för medlemmar).

Seminarium om mikroplaster – källor och åtgärder

Hur mycket mikroplast finns det egentligen i vår miljö? Vilka källor finns det och hur kan spridningen minskas? Detta var några av de frågor som diskuterades under ett heldagsseminarium om mikroplaster arrangerat av Miljöförvaltningen i Stockholms stad i november 2017. Läs mer

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

regeringskanslietRegeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp.

Nu ska utredningen också bland annat ge förslag på anpassningsåtgärder vad gäller dagvattenhantering i ett förändrat klimat.  Läs mer

Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2 2018, Stockholm

IMG_0055Är du intresserad av att lära dig om hur gröna tak och gröna gårdar utformas för att fördröja och rena dagvatten samtidigt som att vegetationens behov tillgodoses? Behöver du kunskap om beräkningsmetodiken bakom Stockholm stads åtgärdsnivå för att dimensionera anläggningar?

Då är Dagvattenguidens nya utbildning någonting för dig! Läs mer