Vilken dagvattenfråga vill du ha svar på?

Har du någon fundering kring juridik, planfrågor, dimensionering eller kanske föroreningstransporter, modellering eller reningsprocesser? Du vet väl om att du som medlem (ej webbmedlem) kostnadsfritt har möjlighet att ställa obegränsat antal frågor till våra experter? Under Fråga experten kan du läsa mer om våra experter och ställa din fråga. Läs mer

Jordbruksmark som kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket_RGBIdag publicerade Jordbruksverket sin rapport för möjligheter att använda jordbruksmark som översvämningsytor. De fick under förra året regeringsuppdraget att undersöka potentialen att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda nedströms tätbebyggda områden. Läs mer

Filterlösningar och återanvändning för att minska mikroplaster från konstgräsplaner

SvFF-188x300Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har kommit ut med nya rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. Utifrån dagens kunskapsläge anser man bland annat att dränerande och ytavvattnande system kring planer bör bindas ihop till ett slutet system, dagvattenbrunnar bör förses med filter och granulat som hamnar utanför planen bör i största möjliga mån återanvändas. Läs mer

Stora biltvättarhelgen 22-23 april!

Biltvättarhelgen_2017Varje år genomförs Stora Biltvättarhelgen för att uppmärksamma allmänheten av vikten att inte fultvätta. 20 miljoner fultvättar görs varje år i Sverige vilket innebär att bilar tvättas på gatan och bidrar till att orenat vatten rinner rakt ut i dagvattensystemen och våra naturvatten. Olja, tungmetaller, asfaltsrester och andra toxiska ämnen som transporteras med dagvattnet påverkar recipienten och de naturliga ekosystemen. Läs mer

Utmaningar vid dagvattenprovtagning

Företagsgruppen Rent Dagvatten har intervjuat två personer som arbetar med dagvattenprovtagning. Reportaget belyser olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till både när provtagningsmetodik väljs och när analysresultat tolkas. Ett exempel på svårighet kan vara att komma åt de punkter i ledningssystemet som bäst representerar belastningen från den yta som undersöks.  Läs mer

Ses vi på Embrace the Water i juni?

IWA_logo_PNGI juni är det dags för en av de större konferenserna inom vattenområdet när Embrace the Water går av stapeln i Göteborg. Dagvattenguiden kommer givetvis att vara på plats för att bevaka det senaste inom temat hur vi designar en ”vattensmart stad”. Bakom konferensen står bland annat IWA. Boka innan 15 april så får du early bird rabatt. Läs mer

Nytt Vinnova-projekt på LTU för banbrytande dagvattenlösningar

VINNWATER – Centre for Stormwater Management Solutions heter ett av åtta nya så kallade kompetenscentrum som Luleås tekniska universitet projektleder för forskning i världsklass om dagvatten. Projektet kommer att pågå i fem år och delfinansieras av Vinnova med 36 miljoner av totalt 110 miljoner kronor. Läs mer