Nya resultat om mikroplast från konstgräsplaner

KonstgrasKonstgräsplaner har i en tidigare kartläggning pekats ut som den näst största kvantifierade källan för spridningen av mikroplast till svenska marina miljöer. En fullstor plan kan årligen fyllas på med 2-3 ton gummigranulat. Nu har resultaten från faktiska mikroplastprovtagningar i dräneringsvatten från två konstgräsplaner redovisats efter ett examensarbete.  Läs mer

Orkaner, översvämningar och detaljplaner

Orkanen Irma är på väg in mot Florida efter att ha passerat de karibiska öarna och lämnat stor förödelse bakom sig. Samtidigt försöker invånare i Houston, Texas, att återhämta sig efter Stormen Harvey som innebar att 1,2 meter regn föll under enbart ett dygn. Förödande översvämningar följde. Läs mer

Hur kan rätt beslut tas i dagvattenhanteringen?

Uppsala_University_logoDagvattenhanteringen i städer förändras. Traditionella rörsystem ersätts och kompletteras i många fall med mer lokala, öppna och gröna lösningar. Fler aktörer involveras och fler beslut behöver tas. Hur kan då ”rätt” beslut tas i planeringsstadiet? Det har undersökts i ett examensarbetet på Uppsala universitet, där ett verktyg togs fram för detta ändamål. Läs mer här (för medlemmar)

Vad behövs inom dagvattenplaneringen?

ChalmersU_black_rightGenom intervjuer och workshops har forskare vid Chalmers tekniska högskola försökt att sammanfatta hinder, utmaningar och problem som finns inom dagvattenplanering. De presenterar även de behov och åtgärder som skulle kunna förbättra planeringsprocessen. Läs mer om deras resultat här (för medlemmar).

NV ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och ett steg i uppdraget att ta fram en strategi med insatser, ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar för skydd och restaurering av våtmarker. Läs mer på regeringens hemsida.

Dagvattenrelaterat i Almedalen

Vi har fångat upp ett par inspelade seminarier från årets Almedalen, 2017. Bland annat diskuterades stigande havsnivåer, mikroplaster och restaurering av sjöar. Läs mer