I behov av tips och råd vid planering och anläggning av växtbäddar och träd i stadsmiljö?

Vaxtbaddar_StockholmsStad_2017_framsidaVill du veta mer om hur växtbäddar och trädplanteringar ska utformas för att på bästa sätt omhänderta dagvatten samtidigt som att träden mår bra?

Då är kanske handboken om växtbäddar i Stockholms stad något för dig. Handboken syftar till att vara ett stöd vid planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar i Stockholms stad samt att ge tips och råd vid åtgärder nära befintliga träd.  Läs mer

Hur anpassas va-systemen när städerna växer och förtätas?

IMG_0013 Den 17-18 oktober 2017 bjöd Föreningen Vatten in till ett seminarium om hur våra va-system ska hinna med att anpassas i takt med att städerna fortsätter att växa och förtätas. Målet med seminariet var att med hjälp av erfarenhetsåterföring visa på vikten av planering för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden.  Läs mer

Uppskattad dagvattenkurs med fokus tillsyn!

DG_kurs_tillsyn_171108_red

Förra veckan arrangerades en lyckad tvådagarskurs med fördjupning tillsyn av VA-guiden. Är du intresserad av att gå en sådan kurs eller kanske lära dig mer om juridik och teknik kring dagvatten, eller något annat? Läs mer om vilka kurser VA-guiden erbjuder inom dagvatten på vår utbildningssida.

Använd inte schablonvärden i projekteringsstadiet

Dagvattenguidens expert Thomas Larm svarar på varför reningsgrader för dagvattenanläggningar skiljer sig mellan StormTacs databas och i ett modellerat projekt, exempelvis i ett projekteringsstadium. Vid en projektering behöver hänsyn tas till platsspecifika förutsättningar, vilket kan ändra anläggningens reningsgrad. Läs varför i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).