Skyfall över Berlin

I torsdags och fredags förra veckan (29-30 juni) drabbades Berlin av det som har kommit att kallas ”hundraårsregnet”. Ihållande regn med kraftig intensitet orsakade flera skador och brandkåren fick införa undantagstillstånd. I tunnelbanesystemet vällde vatten in till perrongerna på vissa stationer, byggnader fick evakueras, bilister räddas och motorvägar stängdes av.  Läs mer

Vem har ansvaret?

SOU_logoDet heter den rapport som Klimatanpassningsutredningen har resulterat i. Utredningen initierades av regeringen 2015 och i den har ett stort fokus legat på dagvattenhantering. Dagens ansvarsfördelning mellan stat, kommun och fastighetsägare angående klimateffekter har utretts, liksom behovet av lagändringar i PBL och vattentjänstlagen.

Här kan du läsa en kortare sammanfattning och hela rapporten (för medlemmar).

Hur designar vi en ”vattensmart stad”?

IWA_logo_PNGPå måndag 12 juni drar den internationella konferensen Embrace the Water igång i Göteborg. Under tre dagar pågår seminarier, studiebesök och utställningar på temat hur vi designar en ”vattensmart stad”. Dagvattenguiden kommer vara på plats. Om vi ses, tipsa mig gärna vad du tycker att Dagvattenguiden särskilt ska lyfta från konferensen. Maila redaktören här.

Grönatakhandboken ute!

Grönt Sedum-tak på Sveavägen i Stockholm. Foto: Aina Pihlgren.

Grönt Sedum-tak på Sveavägen i Stockholm. Foto: Aina Pihlgren.

Gröna tak anläggs i allt större utsträckning för att möta krav på dagvattenhantering, biologisk mångfald och framtida klimatförändringar. Dock har en del kunskap saknats vilket Grönatakhandboken ska försöker råda bot på. Handboken ska fungera som stöd för beställare och projektörer av gröna tak; från idé till installation, drift och underhåll.

Läs Grönatakhandboken i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).

Hur tänker beställaren kring dagvattenutredningar?

Logga_dv-utredningar_reportageFör att visa hur beställarens perspektiv kan se ut har Dagvattenguiden intervjuat Lena Höglund som är VA-ingenjör på Mälarenergi AB, VA-huvudman för Västerås. I kommunen har intresset för dagvattenfrågor ökat markant under senare år och ett flertal dokument finns framtagna för att underlätta arbetet. Reportaget tar bland annat upp kommunens kravbild på dagvattenutredningarnas innehåll, vikten av god tidsplanering samt erfarenheter lärda efter flera års arbete inom området.

Här finner du Del 3 – Hur tänker beställaren? (för medlemmar).

Vi besökte goda dagvattenexempel i Stockholm

Omslagsbild 2Anläggningar som bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, rekreation för människor, biologisk mångfald och habitat för djur samt klimat- och bullerreglering – de finns! Det visades igår på studieresan för Goda Dagvattenexempel i Stockholms län där vi guidades runt på tre anläggningar som förhoppningsvis ska fungera som inspiration för väl fungerande och långsiktigt hållbara anläggningar i framtiden. Läs mer