Analyser & provtagning

ALcontrol Sverige AB

Företag som gör analyser av vatten och sediment m.m.

ALS Scandinavia

Företag som gör analyser av vatten och sediment m.m.

Eurofins AB

Företag som gör analyser av vatten och sediment m.m.

Uthyrning mätutrustning, MJK

Uthyrning av bl a automatiska vattenprovtagare och flödesmätare. Tillverkare MJK/ISCO.

Vätskeanalys, PAAB Tekno Trading AB

Instrument för mätning av pH/redox, syre, klor, konduktivitet, turbiditet, slamhalt, CO2, amonium, nitrat m.m.