Brunnsfilter

Absorbo Miljöinsats, Absorbenta Miljö AB

Insats för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.

Filterbrunn, Uponor Infra

Nedstigningsbrunn med inbyggt filter som monteras under en dagvattenbrunn. Filtrerar dagvattnet och samlar upp oljespill. Rör för schaktfri renovering av dagvattenledningar i dim 150-300 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.


Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

FlexiClean, FlexiClean Growhouse

Filterhållare för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.