Brunnsfilter

Absorbo Miljöinsats, Absorbenta Miljö AB

Insats för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.

Dagvattenrening i filterbädd, WEREC AB och LECA Sverige AB

En komplett lösning för rening och fördröjning av dagvatten.

WEREC och LECAProduktregister filterbädd har som komplement till ett reningssystem i rörmoduler tagit fram en filterbäddslösning med samma kapacitet och funktion. Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. Lösningen är robust, med lågt underhåll fri geometrisk utformning, och låga kostnader. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Kostnaderna är mycket låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Lösningen är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor alternativt en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se

Dagvattenrening i rörmoduler, WEREC AB och LECA Sverige AB

Dagvattenrening i rörkassetter

 

Werec_Leca_Rörmoduler Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. WEREC AB har i samarbete med LECA International tagit fram en mycket kostnadseffektiv, robust lösning, med lågt underhåll och fri geometrisk utformning. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen enkelt med sug- och blåsbil. Lösningen är mycket lämplig om det råder platsbrist i stadsmiljön. Ytan kan asfalteras och tål trafik. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare, eller skalas ner om reningskraven är lägre.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se

Filterbrunn, Uponor Infra

Nedstigningsbrunn med inbyggt filter som monteras under en dagvattenbrunn. Filtrerar dagvattnet och samlar upp oljespill. Rör för schaktfri renovering av dagvattenledningar i dim 150-300 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.


Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

FlexiClean, FlexiClean Growhouse

Filterhållare för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.