Byggnader

Betongtakpanna, Benders

Takpanna av betong med olika ytbehandling och utförande.

Betongtakpanna, S:T ERIKS

Takpanna av betong med olika ytbehandling och utförande.

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Diadem gröna tak, Byggros

Finns i olika utföranden från takträdgårdar till sedumtak.

Elastoseal takduk, Trelleborg AB

Prefabricerad EPDM gummiduk för bl a tätskikt under gröna tak.

Husgrundsdränering, Uponor Infra

Dubbelväggiga dräneringsrör i PEH med tillbehör. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Isodrän-skiva, Byggros

Fuktskydd för grundmurar mm.

Mataki Uno Tech FR, Trelleborg AB

Tätskiktsystem för gröna tak.

Nordic Green Roof, ViaCon

Sedumtakssystem med sedummatta, vattenhållande lager, dräneringslager och tillbehör.

Sedum-ört-grästak, Veg Tech AB

Prefabricerade mattor med en blandad vegetation av sedum, örter och gräs.

Sedumtak, Veg Tech AB

Sedumtak med olika sedumarter.

Skygarden Sedumtak, Byggros

Sedumtaksystem av sedummatta och fukthållande matta.

Tegelpanna, Benders

Takpanna av lertegel med tillbehör.

Tegelpanna, S:T ERIKS

Takpanna av lertegel med tillbehör.

Växtskärmar, Veg Tech AB

Färdiga växtskärmar av murgröna.

Växtvajersystem Nordic Green, ViaCon

Växtvajersystem i rostfritt stål för etablering av klätterväxter.