Erosionsskydd

AQVIS Miljöspont, Aqvis Miljö AB

Spont av återvunnen HDPE till bl.a. kajer, dammar och överfall.

AQVIS Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS Miljöspont går därför att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket för det möjligt att bygga i böljande former. Sponten är ledbar från noll till 18 grader.

AQVIS Miljöspont levereras i anpassade längder som sammanfogas på plats.

 

Kontakt
070-610 66 64
tomas@aqvis.se

Företagets hemsida
Produktblad
Information om referensprojekt

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Biologiska erosionsmattor, ViaCon

Vävda mattor av kokosfiber samt icke-vävda av kokos-, jute-, strå- och/eller halmfiber.

Erosionsmatta Äng, Veg Tech AB

För permanent skydd i erosionspåverkade slänter.

Erosionsmatta Prefab, Veg Tech AB

Erosionsskydd med etablerad växtlighet och stomme av kokosnät.

Veg Techs erosionsskydd utgörs av en stark stomme av kokosnät. Växtmattan förodlas med marktäckande buskar eller perenner efter önskemål. Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget. Beroende på erosionsbelastningen kan växterna kombineras med ett armeringssystem exempelvis organisk fiber, syntetiska nät eller olika former av stengabioner. Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer och då kan olika typer av vegetation effektivt begränsa effekterna av eroderande krafter. Med Veg Techs växtbaserade skydd blir det även estetiskt tilltalande än äldre system som exempelvis stenkross och betong.

Kontakt
Försäljningskontor, Stockholm
Tel 08-669 48 00
info@vegtech.se

Erosionsskyddsnät frösådd, Veg Tech AB

Erosionsskyddsnät av kokos, jute, halm eller miscanthus.

Gabioner, FLA Geoprodukter

Gabioner av svetsade eller dubbeltvistade nät.

Gabioner, ViaCon

Gabioner i olika former och utföranden.

Kokosnät, Veg Tech AB

Erosionsnät av kokosfiber.

Strandmatta, Veg Tech AB

Prefabricerad växtmatta med olika blandningar av strandväxter och vattenväxter. Finns i olika modeller och storlekar.

Strandrulle, Veg Tech AB

En prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter.

Strandzonsmattor, ViaCon

Strandzonsmattor i tre varianter med olika växtblandningar, växthöjd och blomningtid.