För dammar & våtmarker

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Företag som utför olika grävarbeten.

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB från Kristinehamn erbjuder tjänster inom vassröjning, muddring, bryggor mm och tar uppdrag i hela landet. Det senaste tillskottet i raden av tjänster är Big Float amfibiegrävare som är designad för arbeten där vattnet är upp till 7,5 meter djup. I kundkretsen ingår bland annat Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Motala kommun, Lidköpings kommun, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Örebro, Skanska, NCC, Banverket, Bohusläns museum, Värmlands Museum, Ornitologiska föreningar, Fiskevårdsföreningar och privatpersoner. Läs mer på vår hemsida.

Kontakt
Anders HellströmAhas
Box 24
681 21 Kristinehamn
Tel 0550-101 96
Mobil 070-655 74 80
anders@ahas.se
AHÅS Vassröjning och Sjögrävnings hemsida

Källsta Schakt AB

Företag som utför olika typer av grävarbeten.

Källsta Schakt AB (KSAB) är företaget som har en maskinpark lämplig just för anläggning av våtmarker. Källsta Schakt har tidigare nyanlagt golfbanor i mer än 25 års tid och har en maskinpark med hög kapacitet och breda band för lägsta möjliga marktryck, Low Ground Pressure (LGP). De senaste 6-7 åren har företaget byggt våtmarker, dammar för dagvattenrening samt sluttäckning av deponier/tippar mm. Maskinparken består av:
6 st bandschaktare, 18-43 ton.
3 st grävmaskiner, 14-35 ton, (1 st long reach 16,5 m).
Dumper, hjullastare samt en del jordbruksmaskiner.

Alla maskinerna är av senare årsmodell med GPS-styrning i gräv- och schaktmaskiner. Referenser finns bla från Vattenparken i Enköping -99 (WRS)  Glasberga Sjöstad -11 (WRS), Bergianska Trädgården -09, Paddeborgsparken Enköping -12 (UE) mm. Just nu bygger Källsta Schakt två våtmarker på totalt 15 hektar i Enhörna (Sörmland). Företaget arbetar främst i mellansverige.

Kontakt
Hans Hedman
Källsta 3
731 98 Köping
Tel 0221-234 59
Mobil 070-555 88 95
kallsta.schakt@telia.com

LVR, Lindings Våtmarksrestaurering AB

LVR, Lindings Våtmarksrestaurering AB med fäste i Söderhamn har lång erfarenhet inom våtmarksrestaurering. Maskinparken består av avancerade maskiner för blöta områden och för mark med dålig bärighet. Flytande grävmaskiner och traktorer används vid arbete i vatten, bandvagn vid dålig bärighet och specialbyggda traktorer för skonsamt arbete på fast mark. Utrustningen klarar fräsning, klippning av gräs och vass, transport av material samt bygge av öar, halvöar och nya stränder. På LVR ABs hemsida presenteras ett axplock av utförda restaureringsarbeten.

Kontakt
Arne Linding
Lindings Våtmarksrestaurering AB
Ljusnevägen 2
826 61 Söderala

Tel 0270-28 75 40
Mobil 070-632 54 54
Fax 0270-28 67 46

E-post info@vatmarkscentrum.se
Hemsida www.vatmarkscentrum.se