För hårdgjorda ytor

Rengöring av hårdgjorda ytor, PL Utemiljö AB

Tjänst för rengöring av genomsläpplig beläggning.

PL Utemiljö AB jobbar med rengöring av hårdgjorda ytor t.ex. borttagning av sand och lövPL_utemiljo_bild.
Vakuumsugning och högtrycksspolning av permeabel asfalt. All övrig gaturengöring med samma fordon.

Kontakt
PL Utemiljö AB
Box 6354
751 35 Uppsala
Patrik Lundqvist
Mobil 070-338 74 75PL_utemiljo_AB
E-post patrik@soprent.nu
PL Utemiljös hemsida