För ledningssystemet

Besiktning av dagvattenkulvert, Amphi-tech

Kan utföra besiktning av dagvattenkulvert med hjälp av fjärrstyrd undervattensfarkost.

Förnyelse av ledningssystem, Quickpipe

Utför schaktfri ledningsförnyelse samt rörspräckning, dimensionsökning, utslagning av galvrör och indragning av foderrör. Även tätning av sprickor och betongfogar.

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


Vretmaskin El & Mekanik AB

Utför rörinspektioner genom att filma insidan av rören. Förnyelse av ledningar med hjälp av rörspräckning.