Fröer, plantor & träd

Ängsfrö, Veg Tech AB

Ängsfröer anpassade för olika miljöer finns.

DeepGreen concept, Milford P/S

Systemlösning för omhändertagande av dagvatten som bygger på att dagvatten leds till speciellt uppbyggda växtbäddar med planterade träd.

DeepGreenDeepGreen använder regnvatten för att skapa mycket bättre odlingsförutsättningar för träden samtidigt som regnvatten leds till de törstiga träden istället för att skapa potentiella översvämningar. DeepGreen är flexibelt och passar de flesta projekt. Milfords ingenjörer har utvecklat en beräkningsmodell, där man noggrant kan beräkna effekten och kapaciteten på ett LOD-system och sedan utformas systemet för att passa det tillgängliga området. När beräkningen är på plats, definieras vilka produkter och utrustning som skall användas till projektet för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för träden. DeepGreen en heltäckande lösning där arbetsflödet från skiss till konkret projekt görs enklare och mer okomplicerat – utan alltför många tidsödande och dyra mellanhänder.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg MILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Färdig äng, Veg Tech AB

Prefabricerad ängsmatta i olika modeller; normal- fukt- torr- och salttålig äng.

Focal Point, Mildford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd, med ett reningssteg.

focalpointFocalPoint™ är ett helt dimensioneringsbart biofiltreringssystem där en extrem hydrodynamisk jordstruktur i kombination med en underjordisk dränering med hög kapacitet med anslutning till fördröjningsanläggning, infiltration eller utsläpp till recipienten. Focalpoint™ är ett komplett, integrerat system som garanterar funktionalitet, bibehållen prestanda och  ett minimum av underhåll. Med kompromisslös kvalitet, tester och verifiering av installationen lever Focalpoint™ garanterat alltid upp till den utlovade prestandan.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Gräs- och vallfrö, Svalöf Weibull AB

Gräsfröer och vallfröblandningar.

Häckmoduler, Veg Tech AB

Förtillverkade häckmoduler av bok eller avenbok.

Modular Wetlands, Milford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd med två reningssteg.

Modular WetlandsModular Wetlands™ är ett genombrott inom LOD-teknik. Systemet är det enda biofiltreringssystemet som utnyttjar en så kallad ”horisontal-flow”, en ny patenterad princip med ett mindre fotavtryck och en större rensningsförmåga.  Där de flesta regnbäddarna använder en obetydlig, eller inte ens någon förfiltrering har Modular Wetlands™ en avancerad inbyggd förfiltreringskammare med inbyggda separations- och filtreringskassetter. Här tas avlagringar, olja och bensinrester bort från ytvattnet innan det når biofiltreringskammaren, vilket minskar underhållet och förbättrar systemets prestanda.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 HelsingborgMILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Örtpluggplantor för trafikytor, Veg Tech AB

Örtpluggplantor med en rotvolym på 93 kubikcentimeter. Växtvalet är anpassade för att klara trafikmiljöer.

Örtpluggplantor, Veg Tech AB

Örtpluggplantor med en rotvolym på 93 kubikcentimeter. Det finns växter som är anpassade för torra respektive blöta miljöer.

Perennmatta, Veg Tech AB

Färdiga mattor av olika arter marktäckande perenner.

Rotförankring, ViaCon

Förankring av rotklump vid nyplantering av träd.

Sedummatta, ViaCon

Sedummatta för exempelvis trafikytor.

Sedummattor, Veg Tech AB

Sedummattor lämliga för bl a trafikmiljöer.

Växtskärmar, Veg Tech AB

Färdiga växtskärmar av murgröna.