Gröna tak & takträdgårdar

Diadem gröna tak, Byggros

Finns i olika utföranden från takträdgårdar till sedumtak.

Elastoseal takduk, Trelleborg AB

Prefabricerad EPDM gummiduk för bl a tätskikt under gröna tak.

Mataki Uno Tech FR, Trelleborg AB

Tätskiktsystem för gröna tak.

Nordic Green Roof, ViaCon

Sedumtakssystem med sedummatta, vattenhållande lager, dräneringslager och tillbehör.

Sedum-ört-grästak, Veg Tech AB

Prefabricerade mattor med en blandad vegetation av sedum, örter och gräs.

Sedumtak, Veg Tech AB

Sedumtak med olika sedumarter.

Skygarden Sedumtak, Byggros

Sedumtaksystem av sedummatta och fukthållande matta.