Grus- & krossprodukter

Barrikade TG-system stenbeläggning, Hesselberg

Porös naturstensbeläggning som kan användas till exempelvis trädgropar. Stenarna sammanfogas med härdad plast. Beläggningen är genomsläpplig för luft och vatten.