I mark

Absorbo Miljöinsats, Absorbenta Miljö AB

Insats för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.

Aquacell dagvattenkassett, Wavin

Dagvattenkassetter i plast och tillbehör.

Aquaton tunnelmagasin, Milford P/S

Dagvattenlösning för underjordiska magasin. Finns i flera storlekar.

Aquaton Aquaton tunnelmagasin är en fördelaktig lösning jämfört med makadammagasin (stenkista), utjämningsrör eller kassettmagasin. Aquaton tunnelmagasin samlar upp och fördröjer vatten från stora ytor, exempelvis parkeringar eller vägar. Dagvattenkammaren är utrymmeseffektiv med en våtvolym som uppgår till ca 75 procent. Kamrarna installeras på ett lager av makadam och är konstruerade för att klara stora laster. Aquaton™-serien består av 5 tunnelstorlekar med en kapacitet på 0,2-3,5 m³ vatten per installerad meter. Dessutom finns det specialtunnlar för extra djupt liggande installationer samt tunnlar tillverkade av 100 % återvunnet material. Systemet innehåller 100% rensbara filtreringskammare där allt slam och suspenderat ämnen fångas upp. Tester av systemet visar att 80% totala suspenderade ämnen, 90% Kolväten, 49% Total-fosfor och 53% Total-zink tas bort. Anläggningen med kammare och makadam omges av geotextil (plus ev. bentonitmembran eller liknande när det anläggs i förorenad mark eller vatten skyddat område).

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28  MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Bakvattenventiler, GPA

Bakvattenventiler i olika utförande för montering i ledningsnät eller installation i golv.

BDR Byggdränering, Pipelife Sverige AB

Byggdränering i plast med tillbehör.

Betongbrunn, Alfa Rör

Dagvatten-, drän-, nedstignings-, tillsyns- och rensbrunnar i betong.

Betongbrunn, S:T ERIKS

Dagvatten-, drän- och tillsynsbrunnar i betong. Även brunnsringar.

Betongrör, Alfa Rör

Oarmerade betongrör, DN 150-1000, och armerade betongrör, DN 600-3000, för användning till bl a dagvatten och vägtrummor.

Betongrör, S:T ERIKS

Armerade betongrör i olika dim för användning som vägtrummor. Oarmerade betongrör till bl a dagvatten.

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Brunn, Uponor Infra

Brunnar i plast, dim 300-3000 mm, med tillbehör. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Brunnssystem, Uponor Infra

Tillsyns-, rens-, perkolations- och dagvattenbrunnar i plast. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Bypassbrunn MIRI CDBP för oljeavskiljare, ACO Nordic

Bypassbrunn i betong för att minska risken för urspolning av oljeavskiljare vid större flöden än dimensionerande.

Centrifugalbroms CEV, Mosbaek

Främst till dagvatten, 0,2 till 80 l/s. Integrerat vattenlås. Justerbar. Installation i brunn med sandfång.

Comtrac geoduk, Byggros

Geoduk av polyestergarn.

Cyklonbroms CYE, Mosbaek

Till spill- och dagvatten, 8 till 600 l/s. Justerbar. Designat till självrensning. Inget underhåll under normala förhållanden.

Dagvattenbrunn, Wavin

Dagvattenbrunnar i plast med sandfång.

Dagvattenkassett, Uponor Infra

Dagvattenkassetter i plast. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

DeepGreen concept, Milford P/S

Systemlösning för omhändertagande av dagvatten som bygger på att dagvatten leds till speciellt uppbyggda växtbäddar med planterade träd.

DeepGreenDeepGreen används regnvatten för att skapa mycket bättre odlingsförutsättningar för träden samtidigt som regnvatten leds till de törstiga träden istället för att skapa potentiella översvämningar. DeepGreen är flexibelt och passar de flesta projekt. Milfords ingenjörer har utvecklat en beräkningsmodell, där man noggrant kan beräkna effekten och kapaciteten på ett LOD-system och sedan utformas systemet för att passa det tillgängliga området. När beräkningen är på plats, definieras vilka produkter och utrustning som skall användas till projektet för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för träden. DeepGreen en heltäckande lösning där arbetsflödet från skiss till konkret projekt görs enklare och mer okomplicerat – utan alltför många tidsödande och dyra mellanhänder.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg MILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Diamir, ViaCon

Tillsyns- och nedstigningsbrunnar i plast med tillbehör.

Dräneringsrör, FLA Geoprodukter

Dräneringsrör i kokos, PE och PVC med tillbehör.

Dräneringsrör, Uponor Infra

Jordbruks- och byggdräneringsrör i PVC med tillbehör. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Dubbelskjutluckebroms DB, Mosbaek

Till spill- och dagvatten, 30 till 10.000 l/s. Justerbar. Unik till faunapassage. Inget underhåll under normala förhållanden.

Elastoseal EPDM dammduk, Trelleborg AB

Geomembran i gummi för enklare tillämpningar som trädgårdsdammar.

Filterbrunn, Uponor Infra

Nedstigningsbrunn med inbyggt filter som monteras under en dagvattenbrunn. Filtrerar dagvattnet och samlar upp oljespill. Rör för schaktfri renovering av dagvattenledningar i dim 150-300 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.


Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Firestone geomembran, Byggros

Geomembran av EPDM gummi till bl a större naturlika dammar och vattendrag samt mindre dammar i parker.

FlexiClean, FlexiClean Growhouse

Filterhållare för rening av dagvatten. Monteras i dagvattenbrunn.

Focal Point, Mildford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd, med ett reningssteg.

focalpointFocalPoint™ är ett helt dimensioneringsbart biofiltreringssystem där en extrem hydrodynamisk jordstruktur i kombination med en underjordisk dränering med hög kapacitet med anslutning till fördröjningsanläggning, infiltration eller utsläpp till recipienten. Focalpoint™ är ett komplett, integrerat system som garanterar funktionalitet, bibehållen prestanda och  ett minimum av underhåll. Med kompromisslös kvalitet, tester och verifiering av installationen lever Focalpoint™ garanterat alltid upp till den utlovade prestandan.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Geomembran, FLA Geoprodukter

Plastmembran av PE (HDPE/LLDPE) och PP (FPP).

  • Sidan 1 av 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >