Länsar & flytskärmväggar

BIO-BLOK flytskärm, EXPO-NET

Moduler i polyeten som bl.a. kan användas som bevuxen flytskärmsvägg i vatten.

 

BIO-BLOK är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK kan användas för att konstruera flytskärmsväggar i kombination med t.ex. amfibiska växter och undervattensväxter. BIO-BLOK flytskärmsvägg förbättrar vattnets biologiska beskaffenhet och skapar biotoper för vattenplantor och djur. I samarbete med Center for recirkulering används även BIO-BLOK i pilträdsbeplanterade dammar/magasin helt utan utlopp om så önskas.

BIO-BLOK kan även användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förbättra gångytor ner till vatten och förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Hemsida till samarbetspartner
Detaljerad information om produkten

Flytvägg, Järven Ecotech

Flytvägg av tätarmerad PVC, med flytkropp, bottenkätting och förankringstyngder. Används till skärmbassänger för dagvattenrening.