Markplattor, gräsarmering & rännor

Barrikade TG-system stenbeläggning, Hesselberg

Porös naturstensbeläggning som kan användas till exempelvis trädgropar. Stenarna sammanfogas med härdad plast. Beläggningen är genomsläpplig för luft och vatten.

Bya-sten EcoNox, Starka

Marksten som m h a solljus bryter ner kväveoxider i luften.

Clean-NOX platta, S:T ERIKS

Gångbaneplatta med pigment som vid dagsljus bryter ner kväveoxider i luften.

Delta Eco Drain, Benders

Genomsläpplig marksten försedd med distanser som ger plats för gräs och grus mellan plattorna. Även försedd med pigment för nedbrytning av NOX vid dagsljus.

Ecoblock Gräsarmering, Byggros

Gräsarmeringsplatta av LDPE-plast i olika färger och dimensioner.

EXPO armeringsnät, EXPO-NET

Plastnät för armering av gräs. Finns i olika storlekar.

Faserfix avvattningsränna, GPA

Rännsystem för markavvattning. Tillverkad i fiberförstärkt betong.

Gräsarmering gallerplatta, Starka

Gräsarmeringsplatta i betong.

Gräsarmering Siena, Starka

Slät gräsarmeringsplatta med distanser som ger plats för grus/gräs mellan plattorna.

Gräsarmering, ACO Nordic

Gräsarmering i plast (grön).

Gräsarmering, Benders

Gräsarmeringsplatta (gallersten) i betong.

Gräsarmering, Betongruppen

Gräsarmeringsplatta (gallersten) i betong.

Gräsarmering, ViaCon

Gräsarmeringsplatta av PE-plast med hålväggar för horisontell utbredning av rotsystemet.

Gräsarmeringsplatta, S:T ERIKS

Gräsarmeringsplatta (gallerplatta) i betong.

Kerbdrain kantstensavvattning, ACO Nordic

Kantsten i betong med hål för avvattning av gator och andra hårdgjorda ytor.

Marksten Gräsmunk, S:T ERIKS

Marksten i betong med distanser som ger plats för gräs och grus mellan markstenarna.

Multidrain, ACO Nordic

Rännsystem för markavvattning (linjeavvattning) i polymerbetong.

Pelleplatta med gräs, Veg Tech AB

Gräsarmeringsplatta i plast (svart) med växande gräs.

Pelleplatta, Veg Tech AB

En produkt tillverkad av HDPE-plast och används som gräs- eller singelarmering.

Ränndalsplatta, Benders

Ränndalsplatta i betong.

Ränndalsplatta, S:T ERIKS

Ränndalsplatta i betong som ingår i system Munksten.

Ränndalsplatta, Starka

Ränndalsplatta i betong, system Siena.

Recyfix avvattningsränna, GPA

Rännsystem för markavvattning. Tillverkad i PP-PE.

 

Spikma Dräneringsstöd, Bender

Kantstöd i betong med hål för avvattning av gator och andra hårdgjorda ytor.

Stuprännekopp, Starka

Startplatta för ränndal i betong, system Siena.

Technodrain, ViaCon

Ränna för linjeavvattning i PE-plast.