Maskiner, instrument & apparater

Alfa-Top-N, Alfa Rör

Prefabricerad pumpstation för pumpning av dag- och spillvatten i olika standardutföranden.

AquaWeb, ABS Group

Larm, styr och fjärrövervakning mm.

Connect, MJK

Komplett dataundercentral för styrning och övervakning av mindre anläggningar som pumpstationer, mobila stationer, mm.

Fjärrövervakning, Wesmar

Distansövervakningssystem med larm- och signalöverföring.

Flis programvara, Scandinavia Water Engineering AB

Ger fullständig information om strömningsförhållanden i systemet.

Flödesmätare, Hach

Stationära och portabla flödesmätare med tillbehör. Tillverkare Sigma/Buhler.

Flödesmätare, MJK

Stationära och portabla flödesmätare med tillbehör. Tillverkare MJK/ISCO.

Flödesmätare, PAAB Tekno Trading AB

Stationära och portabla flödesmätare för öppna och slutna system, beröringsfri flödesmätning eller in-line, tillverkare Greyline/Chemitec

Flödesmätare, Wesmar

Stationära flödesmätare.

Larm/styr/fjärrövervakning, ITT Flygt

Larm, styr- och fjärrövervakning mm.

Mätränna, MJK

Mätränna av Parshalltyp.

Modular Controls, Grundfos

Larm, styr och fjärrövervakning mm.

Nivåmätning, PAAB Tekno Trading AB

Dränkbara nivågivare, radar & linradar, ultraljud

Premax VA-station, S:T ERIKS

Prefabricerad pumpstation för pumpning av dag- och spillvatten. Finns i olika utföranden.

Pumpar, ABS Group

Pumpar och pumpstationer för bl a dagvatten.

Pumpar, Grundfos

Pumpar och pumpstationer för bl a dagvatten.

Pumpar, ITT Flygt

Pumpar och pumpstationer för bland annat dagvatten.

Skummätning, PAAB Tekno Trading AB

Mätning, detektering och reglering av skum

Tryckmätning, PAAB Tekno Trading AB

Tryckgivare, tryckvakter, differenstryckgivare

Turbinluftare RV2, Eden Aquatech AB

Ytluftare som kan användas för att syresätta vattnet i t.ex. dagvattendammar.

Vattenprovtagare, Hach

Stationära och portabla automatiska provtagare med tillbehör. Tillverkare Sigma/Buhler.

Vattenprovtagare, Mästre

Stationära och portabla automatiska perisalliska provtagare med tillbehör. Tillverkare GlobalWater

Vattenprovtagare, MJK

Stationära och portabla automatiska provtagare med tillbehör. Tillverkare MJK/ISCO.