Nivåreglerings- & utloppsanordningar

AQVIS Miljöspont, Aqvis Miljö AB

Spont av återvunnen HDPE till bl.a. kajer, dammar och överfall.

AQVIS Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS Miljöspont går därför att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket för det möjligt att bygga i böljande former. Sponten är ledbar från noll till 18 grader.

AQVIS Miljöspont levereras i anpassade längder som sammanfogas på plats.

 

Kontakt
070-610 66 64
tomas@aqvis.se

Företagets hemsida
Produktblad
Information om referensprojekt

Gabioner, FLA Geoprodukter

Gabioner av svetsade eller dubbeltvistade nät.

Gabioner, ViaCon

Gabioner i olika former och utföranden.

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


Munken, Uponor Infra

Nivåreglerings- och utloppsbrunn i PE för dammar och våtmarker, dim 600 mm och uppåt. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Slussluckor, GPA

Flera modeller slussluckor, tillverkade i rostfritt stål.

WaGate Slusslucka, Wapro

Slusslucka som används för reglering och avstängning av vatten vid tvåsidigt vattentryck.