Oljeavskiljare

Bypassbrunn MIRI CDBP för oljeavskiljare, ACO Nordic

Bypassbrunn i betong för att minska risken för urspolning av oljeavskiljare vid större flöden än dimensionerande.

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


Oljeavskiljare klass 1 och 2, GPA

Oljeavskiljare i rotationsgjuten polyeten, olika dimensioner och tillbehör.

Oljeavskiljare klass 1, ACO Nordic

Oljeavskiljare i glasfiber och betong, olika dimensioner och tillbehör.

Oljeavskiljare klass 1, Alfa Rör

Koalescensavskiljare och lamellavskiljare. Tillverkas i betong.

Oljeavskiljare klass 1, S:t Eriks

Koalescensavskiljare och lamellavskiljare. Tillverkas i betong.

Oljeavskiljare klass 1, Wavin

Oljeavskijare i plast, olika dimensioner och tillbehör.