Rörledningssystem

BDR Byggdränering, Pipelife Sverige AB

Byggdränering i plast med tillbehör.

Betongrör, Alfa Rör

Oarmerade betongrör, DN 150-1000, och armerade betongrör, DN 600-3000, för användning till bl a dagvatten och vägtrummor.

Betongrör, S:T ERIKS

Armerade betongrör i olika dim för användning som vägtrummor. Oarmerade betongrör till bl a dagvatten.

Dräneringsrör, FLA Geoprodukter

Dräneringsrör i kokos, PE och PVC med tillbehör.

Dräneringsrör, Uponor Infra

Jordbruks- och byggdräneringsrör i PVC med tillbehör. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


IQ Dagvattenrör, Uponor Infra

Rör i PP, dim 160-2500mm. Produkten kallas Uponor IQ. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

JDR Jordbruksdränering, Pipelife Sverige AB

Jordbruksdräneringsledningar i olika material med tillbehör.

Jordbruksdränering, Uponor Infra

Dräneringsrör i olika material med tillbehör. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

K2-Kan, FLA Geoprodukter

Dagvattenrör (självfall) och vägtrummor i PP, dim 160-1000 mm.

Markavloppssystem PP och PVC, Pipelife Sverige AB

För dagvatten eller spillvatten i självfallsledningar.

Opti-Rib självfallsrör, Wavin

Självfallsrör i PP.

PE-rör, Egeplast

PE-rör för trycksatta system. Finns fem varianter för dim 16-1200 mm. Rör för installation både i öppen grav och för schaktfri installation.

PECOR, ViaCon

Dagvatten- och dränrörsystem i plast med tillbehör.

Tryckrör, Pipelife Sverige AB

Tryckrör i PE, PEM eller PVC.

Ultra Double, Uponor Infra

Dubbelväggigt markrör (självfall) i PP, dim 200-680 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Ultra Rib, Uponor Infra

Markrör (självfall) i PP, dim 200-560 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Weholite dagvattenrör, Uponor Infra

Självfallsrör i PE, dim 300-3000 mm. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

 

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

X-Stream , Wavin

Dubbelväggigt dagvattenrör (självfall) i PP.