Spontar & bryggkonstruktioner

AQVIS Miljöspont, Aqvis Miljö AB

Spont av återvunnen HDPE till bl.a. kajer, dammar och överfall.

AQVIS Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS Miljöspont går därför att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket för det möjligt att bygga i böljande former. Sponten är ledbar från noll till 18 grader.

AQVIS Miljöspont levereras i anpassade längder som sammanfogas på plats.

 

Kontakt
070-610 66 64
tomas@aqvis.se

Företagets hemsida
Produktblad
Information om referensprojekt