Våtmarksväxter

Flytande bioretentionsholmar, Urbio AB

Flytande öar där snömassor kan tippas och smältvattnet renas genom bioretention.

Flytande våtmark, Veg Tech AB

Veg Techs flytande våtmark passar in i både naturliga vattenmiljöer och i anlagda reningsdammar.

Maxipluggplantor, Veg Tech AB

Maxipluggplantor har en rotvolym på 1-1,3 liter. Plantorna är odlad i kokosfiber. Finns med olika växtarter, i första hand anpassade för blöta miljöer.

Örtpluggplantor, Veg Tech AB

Örtpluggplantor med en rotvolym på 93 kubikcentimeter. Det finns växter som är anpassade för torra respektive blöta miljöer.

Strandrulle, Veg Tech AB

En prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter.

Strandzonsmattor, ViaCon

Strandzonsmattor i tre varianter med olika växtblandningar, växthöjd och blomningtid.