Ventiler & flödesregulatorer

Bakvattenventiler, GPA

Bakvattenventiler i olika utförande för montering i ledningsnät eller installation i golv.

Centrifugalbroms CEV, Mosbaek

Främst till dagvatten, 0,2 till 80 l/s. Integrerat vattenlås. Justerbar. Installation i brunn med sandfång.

Cyklonbroms CYE, Mosbaek

Till spill- och dagvatten, 8 till 600 l/s. Justerbar. Designat till självrensning. Inget underhåll under normala förhållanden.

Dubbelskjutluckebroms DB, Mosbaek

Till spill- och dagvatten, 30 till 10.000 l/s. Justerbar. Unik till faunapassage. Inget underhåll under normala förhållanden.

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


Ventiler, ViaCon

Sluss- och vridspjällsventiler i plast och metall.

WaBack Bakvattenstopp mini, Wapro

Bakvattenstopp för kombinerade ledningssystem. För installation i källare på enskilda fastigheter.

WaBack Bakvattenstopp, Wapro

Tillsynsbrunn med inbyggt bakvattenstopp. Tre utföranden beroende på dimension.

WaGate Klaffluckor, Wapro

Luckor i flera olika utföranden. Används till bakvattenstopp eller katastrofavstängning i ledningar. Finns i utföranden som passar både i rör och mot väggar.

WaGate Lågtrycksventiler, Wapro

Avstängningsventiler i flera olika utföranden, för en- eller tvåsidigt vattentryck. Dim 110-1200 mm.

WaGate Slusslucka, Wapro

Slusslucka som används för reglering och avstängning av vatten vid tvåsidigt vattentryck.

Wapro Access tillsynsbrunn, Wapro

Tillsynsbrunn 400 mm i diameter med inbyggd backventil. Finns i två olika utföranden, dels med WaBack och dels med WaStop.

WaReg, Wapro

Monteras i rörledning för automatisk reglering av flödet, så att det dimensionerade flödet inte överskrids. Dim 75-500 mm.

Med WaReg flödesregleringssystem styr man flödet kontrollerat genom WaReg brunnen oberoende av uppströms dämning. Flödet ut ur brunnen bestäms av utloppets dimensionering. Principen är att inloppsöppningen  regleras av nivån  i brunnen. I normalfallet är hela rörets area öppet för flöde. Då dämningen uppstår stänger regleringsröret inloppet gradvis så att det dimensionerade flödet alltid upprätthålls oberoende av dämningen i uppströms ledningar eller magasin. Brunnen är utformad så att risken för att skräp, slam och dylikt inte ska påverka funktionen.

 

Kontakt
070-55 66 770
wapro@wapro.se
Företagets hemsida

WaStop Backventil, Wapro

Backventil för installation i rörledning. Finns i rostfritt (dim 75-1800 mm) och PVC (dim 75-200 mm).