Utbildning 3-4 maj

Tvådagarskurs om tillsyn av dagvatten samt fältbesök för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Kursen ger också en grundligare genomgång av reningsteknik och lagstiftning.

Anmälan stängd